Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak (DPBLO) eta Europako Parlamentuaren eta apirilaren 27ko Kontseiluak emandako 2016/679 Erregelamenduak (EB) (“Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra” edo “DBEO”), eta uztailaren 11ko 34/2002 “Informazio-Gizartearen zerbitzuak eta Merkataritza Elektronikoa” legeak ezartzen dutenaren arabera, Pribatutasun Politika hau Larraioz Electrónica Industrial S.L. – Larraioz Elektronika hemendik aurrera- bere web guneko edozein ataletan jasotako erabiltzaileen datu pertsonalei (pertsona fisikoen datuak) ematen dizkien tratamenduei aplikatuko zaie, bera baita datu horien arduraduna. Jasotako datuen tratamenduaren helburuak honako hauek dira: erabiltzaileek egindako eskariei erantzutea, kontaktuen agendan txertatzea, zerbitzuak eskaintzea eta harreman komertziala kudeatzea. Webgune hau erabiltzeak berekin dakar pribatutasun-politika hau onartzea.

Larraioz Elektronika-k erabiltzaileei jakinarazten die datu pertsonalak ez dizkiela hirugarren erakunde batzuei lagako, salbu eta datu-lagapen hori lege-betebeharrak babesten badu edo zerbitzu bat eskaintzeak berekin badakar tratamenduaren arduradunarekin kontratu-harremana izateko beharra. Azken kasu horretan, baimen espresua duenean soilik lagako zaizkio datuak hirugarren horri. Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa-ren arabera(DPBLO), Larraioz Elektronika-k informazioa noiznahi gehitzeko, aldatzeko nahiz ezabatzeko ekubidea gordetzen du datu horiek oker, osatugabe edo baliogabe daudenean. Era berean, Erabiltzaileek sartzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta uko egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzte, izaera pertsonaleko datuak babesteari dagokionez indarrean den lege-araudian aurrez ikusitakoaren arabera. Datu pertsonalak hurrengoak dira: izena, abizenak, telefonoa, helbide osoa (bide mota, bide izena, pisua, atea, posta kodea, herria eta probintzia), baita posta elektronikoa ere.

Modu berean, 34/2002 legearen 21garren artikuluaren arabera, eskakizuna baimendu edo ahaldun batek egitean, bai bere izenean baita ordezkatzen duen erakunde juridikoaren izenean egingo da.

Larraioz Elektronika-k uztailaren 6ko 944/1999 errege-dekretuak ezarritako segurtasun-mailak hartzen ditu. Hala ere, webgunearen jabeak ez du erantzukizunik izango sistema informatiko, documentu elektroniko eta erabiltzailearen datuetan aldaketak eragin ditzakeen hirugarrenen kalte eta galerengatik.

Erabiltzaileak hurrengo eskubideak izango ditu doan eta inongo trabarik gabe: bere datuak eskuratu, zuzendu, baliogabetu eta aurkatu, datuen tratamendua mugatu, aurrez emandako baimena ukatu, datuak eraman. Hau, Larraioz Elektronika-ko datuen babeserako ordezkariaren bidez egin ahal izango da egoitza sozialera idatziz, hau da, Francisco Aristeguieta Centro Tecnológico (FACT) GI-3162 (Zarautz – Urdaneta) km 2,2. E-20809 AIA (Gipuzkoa), Spain , edo posta elektronikoz: info@larraioz.com. Halaber, Agencia Española de Protección de Datos-aren bidez ere egin daiteke erreklamazioa: Jorge Juan 6, 28001 Madrid (Espainia).

Emandako datuen zehaztasuna eta egiazkotasuna

Erabiltzaileak bermatu egiten du emandako datu guztiak egiazkoak, eguneratuak eta zehatzak direla, eta bera izango da horren erantzule bakarra. Larraioz Elektronikak ez du bere gain hartzen eta uko egiten dio horren ezein erantzukizuni.

Larraioz Elektronikak beretzat gordetzen du hemen dagoen informazioa noiznahi gehitzeko, aldatzeko nahiz ezabatzeko eskubidea. Larraioz Elektronikak emandako informazioa kanpoko iturrietatik badator eta akatsak edo omisioak baditu, Larraioz Elektronikak ez du erantzunbeharrik erabiltzaileak izan dezakeen edozein kalte edo galeraren aurrean.